Oops! It appears you're using an unsupported browser.
Old browsers can put your security at risk, are slow and don't work with newer Acclaim features. To get the latest that Acclaim has to offer, you'll need to update to a modern browser.
Click here to view a list of fully supported browsers and upgrade options »
Skip to content
Ferguson Elsharawin

Ferguson Elsharawin

Warszawa
Nazywam się Ferguson Elsharavin, mieszkam w małym mieszkaniu w Warszawie. Mam żonę i dwoje dzieci. Moja żona i ja nie robimy wielkiego interesu. Mamy rodzinną kawiarnię, którą wygrałem w kasynie. Moja żona pracuje w kuchni, a ja w korytarzu. Moje dzieci są jeszcze małe, teraz pójdą do szkoły. Mam nadzieję, że w przyszłości moja kawiarnia powiększy się i otworzę sieć restauracji. Życzę wszystkim spełnienia swojego marzenia.
It looks like this user hasn’t earned any badges yet.