Oops! It appears you're using an unsupported browser.
Old browsers can put your security at risk, are slow and don't work with newer Acclaim features. To get the latest that Acclaim has to offer, you'll need to update to a modern browser.
Click here to view a list of fully supported browsers and upgrade options »
Skip to content
Hayscen de Lannoy

Hayscen de Lannoy

Senior Workspace Consultant
delannoy.nl
Ik ben een enthousiast en doelgericht persoon waarmee het goed samenwerken is. Mensen die met mij hebben gewerkt zullen mij omschrijven als een teamspeler. Ik houd ervan om een productieve werkhouding te combineren met de juiste hoeveelheid fun. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je een goede werksfeer creëert er mooie resultaten neergezet kunnen worden.
7 badges
Sort by: 
Most popular