Oops! It appears you're using an unsupported browser.
Old browsers can put your security at risk, are slow and don't work with newer Acclaim features. To get the latest that Acclaim has to offer, you'll need to update to a modern browser.
Click here to view a list of fully supported browsers and upgrade options »
Skip to content
Martin van Wingerden

Martin van Wingerden

Ik ben een ervaren software engineer met uitgebreide kennis van webapplicaties ook heb ik diepgaande kennis van Java, SQL, Security en programmeren in het algemeen. Daarnaast heb ik tijdens mijn loopbaan, maar ook vanuit mijn hobbies, de nodige ervaring opgedaan op het gebied van infrastructuur, thuis draai ik bijvoorbeeld 'alles' in Docker-containers. Ik heb bovenal veel ervaring met troubleshooten op het snijvlak van de applicatie en haar infrastructuur.
2 badges
Sort by: 
Most popular